WODNE WOJAŻE

Projekt „WODNE WOJAŻE” - realizowany przez Stowarzyszenie Na Górze, został dofinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.


Dotyczył organizacji czasu wolnego i promowania aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzież ta pływała na sprzęcie wodnym (łódkach, kajakach, rowerach wodnych i żaglówce), pod czujną opieką członków Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego LOK. Oprócz tego, odbyły się  zajęcia na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.

Jest to już drugi projekt organizowany przez Stowarzyszenie Na Górze we współpracy z ChKŻLOK oraz MOSiR. W ubiegłym roku, również w lecie, na jeziorze i basenie pływała młodzież niepełnosprawna, w ramach projektu „Puszczeni na głębokie wody”, który również dofinansowywał WUW. 

Agnieszka Kluczyńska, Wiceprzewodnicząca SNG, koordynatorka projektu:

W ciągu ostatnich lat coraz większe zainteresowanie budzi możliwość wykorzystania różnych form aktywności ruchowej jako czynnika wpływającego na stan psychoemocjonalny człowieka, na jego prawidłowy rozwój, a także zapobiegania zjawiskom patologii społecznej. Nie musimy nad tym dyskutować, że aktywność ruchowa podnosi jakość życia, wyzwala inicjatywę i samodzielność organizowania swojego czasu, rozwija zainteresowania. To właśnie chcemy osiągnąć poprzez nasze zajęcia.