Stop! - wykluczeniu spolecznemu osób starszych

Projekt był realizowany od czerwca do listopada 2010 roku. 

29 listopada 2010 roku o godzinie 15:00, w Chodzieskim Domu Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt:

Stop! - wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubustwem i Wykluczeniem społecznym, stąd pomysł na podjęcie przez nasze Stowarzyszenie tak trudnego i ważnego tematu, jakim jest wykluczenie osób starszych w naszym powiecie. W okresie od 1 lipca do 31 października 5 ankieterów przeprowadziło badanie ankietowe na grupie 1000 osob starszych w naszym powiecie. Głównym celem było zebranie informacji na temat skali wykluczenia osób starszych, ich problemów i potrzeb dnia codziennego. Informacje te zawiera nasza BROSZURA, z ktorą można sie tu zapoznać.  Nasi ankieterzy napotkali na bardzo wiele trudności podczas zbierania danych mimo, iż ankiety były anonimowe. Bardzo często spotykali sie ze stwierdzeniem, iż te działania  i tak nic nie zmienią i nie przyniosą nic dobrego. Tym bardziej uważamy, że problem ten powinien być zauważony i poddany szerokiej dyskusji.

Szczególnie liczymy na zainteresowanie się tym problemem przez nasze władze, instytucje działające na rzecz osób starszych i organizacje pozarządowe, aby w swoich działaniach wzieli także pod uwagę naszych seniorów.

Bardzo dziekujemy wszystkim, nielicznym, ktorzy zainteresowali sie tym problemem i przyszli na naszą konferencję. Zostal na niej przedstawiony także krótki reportaż, obrazujący problemy życiowe wybranych osób.

 

Projekt został zrealizowany dzięki finansowaniu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.