Promocja staro(ś)ci - efekt życia z pasją

 

 Zapraszamy do obejrzenia publikacji

 

to nowy projekt Stowarzyszenia Na Górze realizowany w ramach aktywizacji osób starszych poprzez włączanie ich w działania na rzecz środowiska lokalnego – pomysł dofinansował Wielkopolski Urząd Wojewódzki.  

 Stare rzeczy, „starocie” wraz z upływającym czasem nabierają coraz większej wartości… Dlaczego tak samo nie może być z podejściem do ludzi…? - to jest główna idea naszego pomysłu. Nasz projekt w pierwszej kolejności polega na promocji wśród mieszkańców Chodzieży kolejki wąskotorowej, która jeździ piękną, malowniczą trasą w okolicach Białośliwia. O kolejce tej wiedzą miłośnicy kolejek w Niemczech, Anglii, Hiszpanii, Portugalii… Natomiast na naszym terenie większość osób nie ma o niej pojęcia, a już prawie nikt nią nie jechał. Chcemy to zmienić. Pragniemy zorganizować kilka przejazdów kolejką (bezpłatnie, łącznie z dojazdami wynajętym przez nas autobusem na stację w Białośliwiu i z powrotem oraz ze zorganizowanym ogniskiem na miejscu postoju kolejki w lesie). Mimo tego, że przejazdy będą odbywać się w ramach programu aktywizacji osób starszych, chcielibyśmy nie ograniczać się jedynie do tego środowiska – wręcz przeciwnie, intencje programu traktujemy jako możliwość współdziałania tych osób z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym, a zatem zapraszamy na te przejazdy również osoby młode. O datach przejazdów można będzie się dowiedzieć z plakatów oraz telefonicznie.

Druga część projektu, to publikacja. Jest w naszym mieście i okolicy wielu ciekawych starszych ludzi – o tym, że są wyjątkowi decydują przede wszystkim ich zainteresowania i to, czym się zajmują. Tak samo jak o wspomniane kolejce, wie o nich bardzo mało mieszkańców Chodzieży. Chcemy to zmienić. Ich pasje czynią z nich ciekawych ludzi niezależnie od wieku. A jeśli już brać pod uwagę wiek i to, że kultywowali oni swe zainteresowania przez całe życie, powinno to decydować, że z wiekiem nabierają coraz większej społecznej wartości – tak, jak to się dzieje z pięknymi „starociami”. Są oni na pewno warci większego docenienia - szczególnie przez młodzież dla której służyć mogą rzeczywistym (a nie sztucznym, ideologicznym) przykładem. Pragniemy zrobić wywiady z tego typu osobami, spisać je, a następnie wydrukować jako publikację. Będą w niej oczywiście również zdjęcia i teksty poświęcone wąskotorowej kolejce oraz ciekawym turystycznie miejscom w naszej okolicy, a także teksty opisujące inne społeczne działania naszego stowarzyszenia.

Chętnych do redagowania publikacji wspólnie z nami, zachęcamy do kontaktu.Projekt trwa od sierpnia do listopada 2009r. Telefon Stowarzyszenia Na Górze: 604374108