O nas

 

Stowarzyszenie Na Górze

 


Stowarzyszenie Na Górze zostało zarejestrowane 25 styczna 2007. Jego powstanie jest naturalnym wynikiem wcześniej prowadzonych działań.

Korzenie zostały zaznaczone w §2 Statutu: „Stowarzyszenie wyrasta z następujących grup nieformalnych: Grupa Działań Twórczych „Otwarty Pokój” (działała w Chodzieskim Domu Kultury w latach 1985-1992) oraz „Na Górze” (działa w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie od 1992 r.)”. Obie w/w grupy realizowały różnorakie projekty artystyczno-terapeutyczne – przede wszystkim poetyckie (w tym: własne wydawnictwo literackie), teatralne i muzyczne, ale też zajmowały się fotografią, teledyskiem…

Główną ideą Stowarzyszenia, zawartą w Statucie, jest przyjęcie i promocja idei, że każdy człowiek może osiągnąć zadowolenie z życia poprzez własną, dobrowolną aktywność, pracę, twórczość - do jej realizacji, niezbędne są podstawowe warunki życia i rozwoju.


Idea ta jest realizowana w podejmowanych przez Stowarzyszenie Na Górze działaniach umożliwiających wszystkim osobom samodzielny i jak największy dostęp do różnorodnych form rozwoju osobowościowego i fizycznego; w propagowaniu zasad tolerancji i integracji, rozwijaniu kontaktów i porozumienia pomiędzy ludźmi o różnej sprawności intelektualnej i fizycznej; zwiększaniu świadomości lokalnej wszystkich osób, a także w innych działaniach statutowych.

Stowarzyszenie Na Górze ma siedzibę w Chodzieży. Projekty realizuje również poza tym miastem, przede wszystkim w Rzadkowie i Pile.

Obecnie SNG zajmuje się głównie rozwojem twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Z tym samym środowiskiem realizuje projekty turystyczne. Inną grupą odbiorców, do których SNG dociera, to osoby starsze.

Stowarzyszenie Na Górze jest otwarte na różnorodne inicjatywy rozwojowe, wszystkich zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

e-mail: s.nagorze@gmail.com

tel.: 604374108.

 

Jeśli podoba Wam się to, co robimy i lubicie mądrze wydawać pieniądze, to najlepszym pomysłem na dzisiejszy dzień jest przesłanie kilku złotych na rozwój naszych działań :)

Oto nr konta:

43144013870000000010940583

Adres:  Stowarzyszenie Na Górze; ul. Strzelecka 15;  64-800 Chodzież,  w treści przelewu prosimy wpisać "cegiełka na działalność statutową".